Centrum medyczne Vita Sana

Nasza klinika zajmuje się głównie zaburzeniami oddychania, wynikającymi z upośledzonej drożności Górnych Dróg Oddechowych (GDO) i Dolnych Dróg Oddechowych (DDO).

Specjalizujemy się w najnowszych metodach diagnostyki obrazowej i nowo opatentowanych algorytmach oceniających przepływ powietrza w GDO.

W ustaleniu miejsca przeszkody anatomicznej i/lub czynnościowej, ograniczającej oddychanie w obrębie górnych dróg oddechowych, wykorzystujemy nowoczesną metodę obrazowania jaką jest komputerowa tomografia stożkowa (CBCT).

Pracowania Rentgenodiagnostyki

Wirtualna rekonstrukcja 3D, wykonywana metodą wiązki stożkowej (CBCT) pozwala:

 • obrazować wewnętrzną anatomię pod dowolnym kątem, z dokładnością niemożliwą do uzyskania w innym badaniu radiologicznym,
 • uwidocznić jednocześnie tkanki miękkie i kostne,
 • precyzyjnie przeanalizować przebieg nerwów, naczyń krwionośnych, położenie korzeni zębów i zatok obocznych nosa, które jest indywidualne u każdego pacjenta,
 • zaplanować zabieg, a następnie przeprowadzić go w analogiczny sposób,
 • zminimalizować ryzyko powikłań pooperacyjnych.

CO TO JEST TOMOGRAFIA STOŻKOWA (CBCT)

Tomografia 3D jest badaniem wykorzystującym promieniowanie RTG do obrazowania tkanek ludzkiego organizmu w trzech płaszczyznach z możliwością uzyskania rekonstrukcji trójwymiarowej 3D. Ponieważ do badania wykorzystywane jest promieniowanie RTG należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo czyli dawkę promieniowania pochłonięta przez tkanki. Technologia automatycznego doboru dawki – SafeBeam używana jest wyłącznie w tomografach firmy NEWTOM, który posiadamy w naszym Centrum Medycznym Vita Sana. Technologia SafeBeam  pozwala na precyzyjne, a zarazem, automatyczne dobranie dawki promieniowania względem wieku oraz wielkości pacjenta. Technologia ta jest najbezpieczniejszą z możliwych dostępnych na rynku zarówno dla pacjenta, jak i całego personelu obecnego podczas badania.

Konkurencyjne tomografy stożkowe wykorzystują ciągłą wiązkę, co powoduje jednakowe napromieniowanie pacjentów o różnej masie. NEWTOM do uzyskania obrazów wykorzystuje przerywane wiązki, które trwają milisekundy, co wyklucza możliwość zbędnego napromieniowania.

NEWTOM VGI EVO posiada większe możliwości sterowania mocą i dawką promieniowania ((kV=110 i mA=1–20), od konkurencyjnych aparatów CBCT dostępnych na rynku. W wyniku użytkowania technologii SafeBeam parametry ekspozycji są indywidualnie dobierane dla każdego pacjenta, zależnie od wieku, masy czy gęstości kości.

Za pomocą Tomografii stożkowej (CBCT) możemy wykonać badania zębów, zatok przynosowych, uszu, stawów skroniowo-żuchwowych, pantomografię oraz zdjęcia cefalometryczne. Dodatkowo mamy możliwość oceny GDO (Górnych Dróg Oddechowych), w czym się szczególnie specjalizujemy.

Warto również wspomnieć, że NEWTOM VGI EVO to czwarta generacja tomografów z serii VGI, który charakteryzuje się małymi wymiarami i bardzo wysoką jakością obrazu oraz dużym polem obrazowania. Nowością w modelu VGI EVO jest zastosowanie najnowszego detektora pozwalającego na wykonanie pełnego skanu 3D o rozmiarach 24×19 cm przy czasie emisji promieniowania poniżej 1 sekundy, co zapewnia największe bezpieczeństwo pacjenta, a jest szczególnie istotne jeśli chodzi o możliwość oceny pełnego zakresu GDO.

Tomograf CBCT NEWTOM VGI EVO jako pierwszy wprowadził funkcję CINEX, która umożliwia wykonywanie skopii. Dzięki temu możliwe jest nagranie filmu video z prześwietlenia w trakcie, gdy pacjent np. gryzie lub przełyka. Tak nagrany film umożliwia bardzo dokładną ocenę pracy stawów skroniowo-żuchwowych lub pracy przełyku.

W Centrum Medycznym Vita Sana, wykonujemy badania obrazowe (CBCT):

 • Chorób  GDO (Górnych Dróg Oddechowych)
 • Oceniamy małżowiny nosowe i przegrodę
 • Zmian powstałych w uchu środkowym i wewnętrznym
 • Chorób zatok obocznych nosa
 • Jednoczesne obrazowanie 2 stawów skroniowo-żuchwowych
 • Rozległych zmian patologicznych tkanki kostnej
 • Chorób stawów skroniowo-żuchwowych
 • Chorób piramidy kości skroniowej
 • Zmian patologicznych tkanki kostnej
 • Oceniamy położenie większej liczby zębów zatrzymanych
 • Oceniamy precyzyjnie zęby zatrzymane (anykloza, resorpcja)
 • Obserwujemy zmiany okołowierzchołkowe i leczenie endodontyczne
 • Oceniamy położenie nerwów układu korzeni przed ciężkimi ekstrakcjami 
 • Obserwujemy zmiany zapalne lub nowotworowych w kości
 • Wykonujemy badania umożliwiające wykonanie dużej liczby implantów

CIĄŻA, A BADANIA RENDGENOWSKIE

Zasadniczo ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badań z zastosowaniem promieniowania X. Wykonanie takich badań u kobiet w ciąży jest ograniczone wyłącznie do niezbędnych przypadków. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania TK stożek (CBCT) przed rozwiązaniem, powinno ono być wykonane z zapewnieniem maksymalnej ochrony płodu przed promieniowaniem.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

W naszej pracowni wykonywane są również coroczne testy specjalistyczne i akceptacyjne sprawdzające szczegółowo poprawność i bezpieczeństwo pracy aparatów RTG. Dzięki pełnej kontroli możemy utrzymywać standard naszych usług na najwyższym poziomie, stale zapewniając naszym pacjentom maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.

Wszystkie nasze urządzenia posiadają wymagane w Polsce  Oznakowania CE (Conformité Européenne), co stanowi deklarację producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej .