Badania tomografii stożkowej (CBCT)

CBCT zatok 290 zł
CBCT górnych dróg oddechowych (GDO) 360 zł
CBCT ucha środkowego 340 zł
CBCT krtani 340 zł
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych 320 zł
CBCT stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu 360 zł
CBCT szczęki i żuchwy 250 zł
CBCT szczęki 190 zł
CBCT żuchwy 190 zł
CBCT pojedynczego zęba 60 zł
CBCT panorama 140 zł
CBCT kręgosłupa szyjnego 320 zł
CBCT nadgarstka 340 zł
CBCT stawu skokowego 320 zł
CBCT łokcia 360 zł
CBCT twarzoczaszki 360 zł

Czynnościowe badania tomografii stożkowej (CBCT)

Czynnościowe badanie aktu połykania (CBCT) 420 zł
Czynnościowe badanie kręgosłupa szyjnego (CBCT) 390 zł
Czynnościowe badanie stawów skroniowo-żuchwowych 600 zł
Czynnościowe badanie zwieracza podniebienno-gardłowego500 zł
Analiza badania górnych dróg oddechowych (GDO) 320 zł
Czynnościowe badanie górnych dróg oddechowych (GDO) z użyciem manewru Mullera 480 zł

Wpłaty za badania prosimy dokonywać na konto: Nest Bank 40 2530 0008 2028 1033 7094 0001