Padania profilaktyczne z udziałem Stowarzyszenia na rzecz jakości opieki medycznej w Ostródzie oraz banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Mamy przyjemność poinformować, że w styczniu udało nam się przeprowadzić konsultacje laryngologiczne oraz badania obrazowe metodą tomografii stożkowej (CBCT) w zakresie schorzeń głowy i szyi w ramach projektu promocji zdrowia BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Stowarzyszenia na rzecz jakości opieki medycznej w Ostródzie.

W marcu zapraszamy kolejną grupę pacjentów do badań w ramach wspólnego programu!