Zakup współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 umowa nr RPWM.01.03.02-28-0073/18